Concello de Narón: O Vilar, estado de sitio
 
 

Perigo inmediato

Perigo inmediato no Concello de Narón

A acera construida SOBRE este camiño público nunha curva, con cambio de rasante incluido, supón un PERIGO INMEDIATO debido o feito de que se nos fai pasar sobre o borde dun arribón de máis de 4 metros que está desmoronándose.

Sen comentarios.