Concello de Narón: O Vilar, estado de sitio
 
 

Concello de Narón: Se eles poden facelo, nós podemos denuncialo

Estamos asistindo estes días ó desenvolvlemento da campaña electoral por parte do Alcalde de Narón en varios actos. Gustaríanos saber quen os financia xa que ó parecer non hai cartos para amaña-los camiños.

Mentres os problemas reais do Concello de Narón, polo menos os que nos afectan, non só están sen solucionar, senón que están agravados coa colaboración necesaria das “autoridades municipais” que se terían que encargar de arranxalos.

¡En ningún momento se procedeu (que nos saibamos o longo de todos estes anos) a tomar algunha medida contra os que ocupan o camiño do Vilar.! Senón que se colabora con eles atendendo a supostos informes da Policia Local que non imos xulgar só públicar para que cada un saque a súa propia conclusión.

Informe de la policía local del Ayuntamiento de Narón

A pesar de existir casi un cento de denuncias de particulares feitas este ano pola ocupación do camiño do Vilar, utilizando os vehículos, pedras e obras xa declaradas ilegais polo propio Concello de Narón, tanto o camiño como o baldío público, seguen ocupados.

A ocupación neste caso coa colaboración directa do concello, xa que é o Alcalde de Narón quen mandou poñé-las pedras utilizando un retranqueo de 1,40 desde un suposto eixo do camiño ambulante que ninguén delimitou nin acotou nunca.

Gustaríanos saber de que PLAN de Urbanismo quitou ese retranqueo e cal é a lei na que se basa o Alcalde de Narón para impedirlle o uso a toda a comunidade dunha propiedade pública poñéndoa a disposición dun particular, privatizándoa mediante a violencia que significa unha imposición de pedras (no único sitio dun camiño público no que se podían cruzar dous vehículos, sen homologar nen sinalizar e nunha curva con cambio de rasante) co conseguinte risco que esto entraña para os usuarios da vía pública.

Sen comentarios.