Concello de Narón: O Vilar, estado de sitio
 
 

PARCELARIA VAL LAGO MEIRAS, ………………. CACICADAS … NON

Domingo 8 Abril, 2012

Desde o primeiro momento, procuramos facer o seguimento do que se vai a facer có camiño e có baldío público, polos que tantos anos levamos loitando nesta zona en contra dos ocupantes e do concello de NARÓN. Sobre todo porque cando os que mandan neste pais non poden face-las cousas ILEGALMENTE dun xeito, sempre procuran facelas ILEGALMENTE de outro.

Cando se leva a cabo a fase de construción das vías principais, esta a nosa atención pendente da construción dunha delas, xusto a que ven desde a Pedreira ata o Vilar sobre o CAMIÑO PÚBLICO xa existente.

Comezada a construción, cal é a nosa sorpresa o ver que se parliza a uns 200 m das vivendas dos veciños directamente afectados pola ocupación do Camiño do Vilar. Este feito ponnos en garda polo que nos poñemos en contacto con ED-50 que é a compañía que leva nese intre a PARCELARIA, comunicándonos que “RECIBIRAN ORDES” non se sabe moi ben de QUEN, dito doutro xeito, NOS QUITABAN A PISTA (xa aprobada) PARA “DARNOS MELLOR SERVICIO” (e levala por outro sitio).

Paralelamente, atravesan de estacas e cintas a finca do Camiño do Vilar nº 1, sen consulta de ningún tipo, sabendo mais tarde a pretensión de desviar a pista que estaba aprobada nesta fase. Isto provoca a comunicación de que NON nos consideramos representados por ninguén xa que nunca participamos en nomeamento algún. Despois de moitas visitas de Técnicos da compañía e OUTROS, obrigamos a que se respecte (a legalidade) o trazado que ESTABA APROBADO e que se continúe 25 m para non illar á finca nº 2, do CAMIÑO PÚBLICO DO VILAR. Cando isto estáse a facer, un bo día desaparece a maquinaria do lugar, como anima que leva o demo (a resposta da empresa e que RECIBIRAN “ORDES” para non seguir polo camiño do Vilar ).

O funcionamento da PARCELARIA para os que non o saiban, é un tanto peculiar, xa que lle chaman reunión informativa ós amoreamentos masivos (que non se admitirían nin para ovellas) ós que se convoca ós propietarios. Ós que moitos chegamos coa impresión de ser o único que NON está enteirado de nada xa que outros parecen coñecer tódolos detalles con moitísima antelación. O asunto consiste en ir queimando cada unha das fases estipuladas oficialmente ou inventadas como é a fase actual, sen levantar moito po, XOGANDO A CAPRICHO COAS PROPIEDADES OU DEREITOS. E dicir como unha reminiscencia do mais PURO CACIQUISMO que algúns ilusos soñabamos abolido no pais.

Todo isto ven a colación porque despois de facer oportunamente alegacións (na FASE OFICIAL DE PROXECTO), estas non foron contestadas nin por escrito nin verbalmente polos técnicos consultados, obtendo como única resposta que PODEN FACER O QUE QUEIRAN.

Estando agora nunha fase que chaman de PROXECTO MODIFICADO que non existe como tal na lei da parcelaria, senón que parece (polo menos nesta zona) unha EXPROPIACIÓN ILEGAL FORZOSA que atende un desexo caciquil e caprichoso levado e plasmado tecnicamente pola empresa SIAL INGENIERIA que foi contratada para substituír a ED-50 mencionada anteriormente.

Estes temas foron consultados ós técnicos, sen obter ningunha resposta acreditada nin xustificada legalmente. Pensamos polo tanto que se está a facer un intento de utilización ILEGAL da PARCELARIA DO VAL, LAGO E MEIRÁS para NOVAMENTE INTENTAR DOUTRA MANEIRA QUITARNOS O CAMIÑO PÚBLICO DO VILAR asi coma o BALDÍO PÚBLICO, utilizando todo tipo de subterfuxios manipulacións, abusos, coaccións etc. desde o primeiro momento.
calexón vilar

Sobre o incumprimento sistemático das resolucións da alcaldía e distracción de expedientes no Concello de Narón

Martes 3 Abril, 2012

Dende que comezou a ocupación ilegal do Camiño do Vilar, os veciños estamos denunciando cada unha das tropelías das que somos vítimas. O que nos levou a proceder con denuncias formais no concello de NARÓN cando tiñan que ver con calquera das concellarías do concello. Amais disto tivemos que facer fronte xudicialmente ós ocupadores do camiño cando as cousas tiñan directamente que ver coa nosa liberdade e seguridade. Tivemos noticias ademais de terceiros que se viron perigar e foron ameazados, insultados e sufriron danos nos seus vehículos. Supoñemos ademais que moitos mais veciños dun xeito ou doutro víronse involucrados de cheo ou salpicados có tema do CAMIÑO PÚBLICO DO VILAR.

Temos que partir da base que todos somos contribuíntes (e nos impoñen unhas cargas realmente onerosas a cada un dos que pagamos ), din que para manter o estado de dereito que temos acordado.

Vémonos na obriga de recordarlles, neste caso ó goberno municipal que non están gobernando o concello como se tiveran un cheque en BLANCO (e moito menos en negro) para dispor do patrimonio público como lles veña en gana. Xa sabemos que é difícil para os nostálxicos das ditaduras .., dos caciquismos .. e os acomplexados en xeral, entendelo e respectar os DEREITOS que temos os CONTRIBUÍNTES neste pais.

Por iso quixéramos reiterar unha vez máis:
 • Sr. ALCALDE, CUMPRA COAS RESOLUCIÓNS QUE VOSTEDE MESMO FIRMA.
 • Sr. CONCELLEIRO DE PATRIMONIO DEFENDA O QUE É DE TODOS.
 • Sr. CONCELLEIRO DE URBANISMO RESOLVA AS DENUNCIAS URBANÍSTICAS QUE TEN GARDADAS NO CAIXÓN.

Decátense que non lles pedimos ningún favor o que lles dicimos e que cumpran a súa encomenda. Se por algún accidente fáltalles algún papel, lembre que para iso estamos xa que me parece que nos, témolos todos.

O Totalitarismo no Concello de Narón

Luns 26 Marzo, 2012

Dende hai dous anos os veciños do Vilar no Val, estamos esperando a que se execute a sentencia emitida pola Audiencia Provincial de A Coruña.

Quizais como Imbéciles ou Crédulos dun sistema xudicial que por forza obrígasenos a aceptar. Cansos de ver como se nos quere convencer de que as sentencias hai que cumprilas. Cando o que en realidade pasa e que esa obriga non debe ser para todos, EXECUTE DUNHA VEZ A SENTENZA Señoría ....

Paralelamente, o Alcalde de Narón (o mesmo que foi o responsable de Disciplina Urbanística do Concello de Narón en todos estes anos de irregularidades denunciadas), dicta resolucións onde se establece sen lugar a dúbidas, proceder coa liberación do CAMIÑO DO VILAR de pedras e varandas que dificultan ou impiden o paso polo mesmo. Por iso se pide permiso ó xulgado que o concede. O seguinte paso e nomear unha comisión encargada de proceder á liberación (ata iste punto chegouse moitas veces) onde non se chega e a que esta comisión proceda a cumprir coa resolución.

Na última resolución da alcaldía precisamente, e cando os encargados (un tal Ramos e outros) de libera-lo camiño en cumprimento da resolución do ALCALDE, proceden a todo o contrario e dicir a cementar por encima as pedras que o invaden consolidando deste xeito a OCUPACIÓN ILEGAL DUN CAMIÑO PÚBLICO (o A3 do catálogo de camiños de Narón) por parte dos que teñen a encomenda de velar polos dereitos de todos (CUMPRINDO E FACENDO CUMPRIR A LEI).

Ben ... cando menos iso é o que XURAN ó acceder ó cargo. Pero XURAR parece que que algúns XURAN O QUE FAGA FALLA e despois xa falaremos .....

O feito da cementación foi denunciado no seu día no concello de Narón mediante oportunas denuncias urbanísticas que tampouco foron contestadas nin atendidas que se saiba.

Vémonos novamente polo tanto na obriga de DENUNCIAR públicamente este reiterado ABUSO DE PODER por parte do ALCALDE DE NARÓN como máximo responsable do que entendemos un desprezo absoluto dos dereitos dos veciños e demais membros da comunidade por estar privados da liberdade de circulación nun camiño milenario xa que tamen forma parte da rede de camiños milenarios de Narón.

Pero NOS seguimos na brecha dispostos dentro das nosas posibilidades a proceder e denunciar tódolos chanchullos e tropelías que se cometan.

Blanco cementando

A Audiencia condea a Ángel Manuel S.F. veciño de O Val por colocar pedras e travesas nun vial

Martes 16 Marzo, 2010
Noticia de sentencia de condena a Angel Manuel S.F. por coaccións
Artigo publicado no Diario de Ferrol o Martes 9 de Marzo do 2010
A Audiencia condea a un veciño de O Val que colocou pedras e travesas nun vial
A audiencia de A Coruña dictou unha sentenza pola que condea a Ángel Manuel S. F. á pena de 15 días de multa a razón de dez euros diarios como autor dunha falta de coaccións. Ao mesmo tempo terá que indemnizar ao denunciante coa cantidade de mil euros, ademais de proceder á retirada dos obstáculos colocados nun camiño da parroquia naronesa de O Val. No fallo se da por probado que Ángel Manuel S.F. ou outra persoa actuando á súa instancia colocou pedras nun vial.

Narón, a cidade sen lei

Xoves 10 Setembro, 2009

Unha nova agresión contra toda a comunidade no concello de Narón. Estes impresentables non vacilan no seu empeño de coaccionar a esta comunidade a fin de conseguir que este camiño milenario quede inutilizado para asi apoderarse do mesmo. Desde aquí novamente reafirmámonos en que non o van conseguir, é máis, cada día resulta máis utilizado por persoas e vehículos.

Por suposto foi feita a denuncia correspondente aínda que o que falla aquí non é que existan delincuentes, que iso sempre o haberá. O que falla son os que pensan que están nos seus cargos para forrarse e que, aparte de para cobrar, os cargos públicos só son para o seu lucro persoal.

Os que teñen que velar polo patrimonio de todos (cando menos para eso pagámoslles entre todos) os que teñen facer respectar a legalidade vixente (policias, xuíces, fiscais, alcaldes, concelleiros, ...), terían que responder nun estado de dereito por tódalas denuncias, expedientes, sentencias que o único que fan é sangrar ás vítimas dos atropelos dos que son obxecto sen solucionar para nada o tema denunciado.

O feito de mencionar eses cargos, e por que temos na nosa andaina probas e máis probas do que dicimos, expedientes de reposición da legalidade no caixón do funcionário de turno, centos de denuncias ás que non se lles fai o mais mínimo caso, sentencias xudiciais que non se executan, informes da fiscalía que o único que fan é despexar coma se o asunto non fose con eles e sentencias que desprezan os máis elementais dereitos das persoas.

Polo tanto desde aquí facemos o único que nos queda por facer que é denunciar publicamente que vivimos privados do ESTADO DE DEREITO que pagamos cos nosos impostos, sometidos a actuacións descaradas de makarras que parece que poden pisotear impunemente o dereitos dos cidadáns e moitas veces non só impunemente senón que axudados pola acción ou non-acción dos que teñen a obriga de garantilos.

Denuncia tronco obstrución vía

O Camiño de O Vilar publícase no Catálogo oficial de camiños públicos do Concello de Narón

Venres 4 Setembro, 2009
Dende fai agora case 10 anos, Os veciños de O Vilar, levamos loitando pola defensa dun camiño milenario na parroquia de O Val, lugar de O Vilar (Vilar de arriba), ante os que querían apropriarse do mesmo para agrandar a súa propriedade. Felicitámonos con todo o Concello de Narón de que oficialmente o catálogo de camiños públicos de Narón, recolla definitivamente este camiño que leva desde os seus inicios sendo o protagonista deste sitio web. Isto non quere dicir que xa esté todo feito, senón que un dos pasos está dado e agora só resta que as demais autoridades implicadas, executen as sentenzas de forma completa (eliminando as construcións ilegais) e tomando medidas contra os que sistemáticamente actúan con total permisividade en feitos ilegais e moitas veces delitivos en contra dos dereitos de toda a comunidade.

QUEREMOS QUE SE NOS DEVOLVA O STATUS QUO!!

Por estar os feitos da ocupación denunciados e sentenciados polo Alcalde (polo menos en papeis), entendemos que debe liberarse por completo o camiño sen ningunha dilación e garantir que toda a comunidade poida disfrutar destas paraxes naturais libre e pacíficamente sen ter que soportar que nengunha  MAKARRADA os insulte e agreda inclusive cando están amañando as rodas que acaban de romper por culpa das trampas e impedimentos impostos na vía pública aleivosamente. Foto aérea de O Vilar

Corrupción no Concello de Narón

Martes 16 Outubro, 2007

Así remata un informe do Enxeñeiro de Camiños do Concello de Narón como complemento ao primeiro expediente do camiño do Vilar.

Cando unha persoa coñece o que se nos está a facer no camiño do Vilar coa... dicimos supervisión, pero tamén poderíamos dicir colaboración ou concomitancia que lle levarían a un Xuíz a CONDENAR por PREVARICACIÓN.

Cando os veciños pedimos que se libere o camiño, estamos dicindo que se libere todo, xa que a escritura da propiedade que presumen os ocupantes do camiño dixemos moitas veces que linda polo Leste (esta parte) e polo Oeste con Camiño.

Cando pedimos que se mida a propiedade ocupada por estes sabemos de antemán que están ocupando case o dobre da superficie especificada na escritura da súa propiedade.

Poñemos o extracto deste informe do Enxeñeiro para DENUNCIAR o coñecemento e participación descarada na entrega dunha propiedade pública que fai neste caso a Alcaldía de Narón a uns propietarios privados para o seu uso particular. Para eso O Alcalde de Narón como se deduce do informe non vacila en QUITARLLE á comunidade unha propiedade que viña usando desde tempo inmemorial (por ser a unión natural entre o Castro da Pedreira e o Castro de Vilasuso, na parroquia do Val).

Documento amosando un exemplo da corrupción do Concello de Narón

E un feito totalmente lamentable e firmemente pensamos que delictivo o que está cometendo a corporación municipal presidida polo Alcalde do concello de Narón.

Quitándonos as terras que son patrimonio público para regalarllas aos seus amigos.

Carta enviada ao Señor Director Xeral de Tráfico

Mércores 9 Maio, 2007

Expoñen: Foto aérea de O Vilar no Concello de Narón

Dende o 2001, vimos denunciando, a ocupación da vía pública que accede aos nosos domicilios como consta en numerosas denuncias realizadas no Concello de Narón, mediante construccións ilegais que invaden a mesma, a colocación de pedras, ferros que se clavan na mesma, socabóns que se constrúen para impedir o paso e un longo etc.

Esto no só pon en perigo os nosos vehículos, senón a nosa integridade física, mediante o emprego de violencia tanto física como vexacións, insultos, ameazas, coaccións, feitos polos que sistemáticamente foron condeados os ocupantes da vía. Como mostra, diremos que por 3 ocasións foron condeados a indemnizar os danos ocasionados nos vehículos por sentencia xudicial firme.

A última fechoría, consiste en limitar o paso mediante o aparcamento malintencionado de vehículos que nos obrigan a circular fóra da vía (xa que está ocupada polos vehículos) nunha curva sen ningunha visibilidade cun pronunciado cambio de rasante. Feito que provoca que teñamos que circular sen saber por onde van pisando as rodas e rozando cos vehículos aparcados, como se pode comprobar nos 4 vehículos que circulan obrigatoriamente polo vial. Xa que a outra opción é caerse por un desnivel sen ningún tipo de firme situado a 4 m. sobre unha pista asfaltada.

Este feito foi denunciado varias veces no que vai de ano e por case un centenar de persoas que coñecéndoo, denunciarono por rexistro individual de entrada no Concello de Narón o ano pasado.

Estamos dende entón privados dos máis elementais dereitos no que a “libre circulación” se refire, ou simplemente a poder vivir en PAZ e LIBERDADE. Chegando esto a constituir para nós un grave problema de ORDE PÚBLICA.

Dicimos que privados dos máis elementais dereitos, porque:

 1. As veces que é requerida a Policía Nacional, dísenos que a eles non lles corresponde por tratarse dun camiño público baixo a competencia da Policía Local.
 2. A Garda Civil, entende tamén que é un vial dependente da Policía Local, Non obstante nos atenderon e explicaron que este vial tamén está sometido ao Regulamento (RD 1428/2003) de circulación de vehículos a motor e Seguridade Vial.
 3. A Policía Local limítase a acudir (cando acuden) e obligarnos a pasar baixo calquera circunstancia (como se aprecia na foto, onde un conduce e outro dirixe a maniobra, en lugar de obligar a retirarse ao vehículo ocupante). Sen levantar atestado, ni medir a distancia e condicións nas que nos obliga a circular, so pena de retirar os nosos vehículos se non o facemos. Polo que nos vemos obrigados a circular nunha curva con cambio de rasante sen visibilidade e sobre un desnivel sen firme de 4 m. de altura, nun ancho menor de 2 m., sen que ata a data teñamos novas de ningún tipo de sanción aos ocupantes. Esto sométenos a unha total INDEFENSIÓN ao ser amparadas as infraccións polos que teñen obrigación de impedilas, FACENDO CASO OMISO AO CITADO REGULAMENTO.
 4. O Alcalde de Narón, que presume a máxima autoridade nesta materia no punto que nos ocupa, permítese o luxo de inventarse unha medida de 2,8 m. que non se basa en ningún documento ou feito obxectivo permitindo poñer grandes pedras aos ocupantes con esta separación tendo en conta que tanto o vial como o terreno colindante nesos puntos é público. Polo que entendemos trátase dunha medida ILEGAL (prohibida expresamente no regulamento mencionado), INXUSTA (porque a vimos denunciando os usuarios da vía sistemáticamente) e ARBITRARIA porque non ten ningún fundamento de dereito. De ningunha maneira se pode antepoñer primando a pretendida protección dunha bodega ou fosa séptica, .. á liberdade das personas ou ao menoscabo da súa integridade física.

Solicitan:

 1. Que se requira a Narón para que se aplique o citado regulamento (Real Decreto 1428/2003) dado que a lei é para que a cumplan todos e moito máis os que teñen obrigación de “cumplila e facela cumplir” como son o Alcalde, concelleiros encargados, mandos e números da Policía Local.
 2. Requerir ao Alcalde para eliminar os obstáculos interpostos na vía e as súas inmediacións como indica o artigo 4 e 5 en varios apartados.
 3. Prohibir o aparcamento de vehículos expresamente, en curvas, cambios de rasante ou a menos de 3 m. de cualquer obstáculo e sobre todo dentro do vial como se indica no citado Regulamento (91.2.a,i,m).
 4. Requerir a obligatoriedade, á Policía Local de levantar atestados e informes obxectivos, con medidas da situación e proceder de ser o caso a impoñer sancións por moi amigos que sexan dos infractores (93.2).

Entendemos que la obrigatoriedade de cumplir a lei é para todos como explícitamente di o RD 1428/2003, no seu artigo 93

2. En ningún caso poderán as ordenanzas municipais opoñerse, alterar, desvirtuar ou inducir a confusión cos preceptos deste Regulamento.

Esperando tome las medidas oportunas que na súa man estén para axudarnos a resolver este grave problema de Orde Pública. Foto aérea de O Vilar no Concello de Narón