Feitos


Nesta sección iremos incluindo a xeito de novas, artigos con datos sobre os distintos sucesos que aconteceron e os que vaian sucedendo a partir de agora. A pesar de que algúns dos feitos poidan parecer completamente surrealistas ou kafkianos poderá comprobar como son vergonzosamente reais...

 
Leis sobre seguridade vial tamén vixentes no concello de Narón
Leis sobre seguridade vial
Recordatorio das leis referentes ó tema da seguridade vial. Vixentes en todo o Estado Español e polo tanto tamén no concello de Narón.
Ver presentación
Leis sobre obstrucción de vía tamén vixentes no concello de Narón
Leis sobre obstrucción de vía
Recordatorio das leis referentes ó tema de obstrucción de vía. Vixentes en todo o Estado Español e polo tanto tamén no concello de Narón.
Ver presentación
Vídeo de coche circulando no Concello de Narón
Os muros de pedra
Un dos últimos vídeos grabados sobre como se atopa a situación a día de hoxe. (Tamaño: 2 MB)
Ver vídeo
Plano de ocupación no Concello de Narón
Memoria dunha ocupación
Na seguinte animación amósase un plano a escala do camiño publico do Vilar no Concello de Narón e resúmese todo o proceso de ocupación do mesmo. Incluíndo tanto as construccións ilegais para ocupalo como obstáculos para impedir o paso pola devandita vía.
Ver animación
O VILAR - CONCELLO DE NARÓN 2006. Contacte con nós: Contacto@ovilar.com